PRINT CARDS

Polityka Prywatności - RODO - Drukarnia Sokrates

Polityka prywatności Sklepu – drukarniasokrates.pl

§1
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
§2
Administratorem Danych Osobowych jest: PHU Sokrates Klaudia Lach z siedzibą 41-800
Zabrze ul Roosevelta 39
§3
W naszym Sklepie – Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień
oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny
kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
-cookies –
Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do
indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą
być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być
bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach
Serwisu internetowego.
Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w
sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na
adres sokrates.druk@gmail.com lub listem poleconym na adres:
Sokrates , ul Roosevelta39 41-800 Zabrze
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się
na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach
przeglądarki internetowej.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres email będzie
wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu – drukarniasokrates.pl
, ul Roosevelta39 41-800 Zabrze
Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w
sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na
adres drukarniasokrates.pl, ul Roosevelta39 41-800 Zabrze
§4
Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
-dokonując zakupu w Sklepie należy podać dane służące do zidentyfikowania
Kupującego;
-rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby
umożliwić i ułatwić zakupy w Sklepie.
§5
Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać
z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo
do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
§6
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze
Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które
realizują płatności za zakupione w Sklepie towary oraz dostarczają zakupione towary do
Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym ze Sklepem
firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych
przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w
zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich
pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej,
jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy
dane dostępu do konta bankowego.
§7
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich
danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych
zakładek serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres administratora danych
osobowych sokrates.druk@gmail.com lub listem poleconym na adres: P.H.U. Sokrates , ul
Roosevelta39 41-800 Zabrze. Administratorem danych jest Klaudia Lach.
§8
Zmiany niniejszej polityki prywatności.
8.1
Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. W takim
przypadku opublikujemy zmienioną wersję Polityki Prywatności na stronie drukarniasokrates.pl
i podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Państwa o tym fakcie.